de genetica van heupdysplasie ontrafeld


 

 

Zoals eerder vermeld is heupdysplasie een multifactoriële aandoening en wordt deze voor een belangrijk deel genetisch overgedragen. Onderzoek focust zich meer en meer op deze genetische kant.
Korte uitleg van een aantal begrippen:

  • Fenotype: het “uiterlijk”, in het geval van heupdysplasie varieert dit van “heel goede” tot “heel slechte” heupen
  • Genotype: de genen die het uiterlijk beïnvloeden
  • Milieufactoren: voeding, beweging, gewicht, …. Niet-genetische factoren die toch een rol spelen in het veroorzaken van een multifactoriële aandoening

In een formule kan het verband tussen deze 3 zaken als volgt worden weergegeven:

Fenotype = genotype + milieufactoren

Heupdysplasie is een polygenetische aandoening. Meerdere genen vormen dus samen het genotype en beïnvloeden het fenotype. Alle diagnostische methodes focussen zich op dit moment op de fenotypische kant van heupdysplasie. Aangezien het effect van deze diagnostische technieken op het voorkomen van heupdysplasie beperkt is (zie vorige sectie), wordt er geopteerd voor een nieuwe benadering op basis van het genotype.

.