de genetica van heupdysplasie ontrafeld


 

 

Doel van het onderzoek

De huidig selectiemethodes werken allemaal op basis van het fenotype. Deze studie focust zich op de genetische kant van heupdysplasie. Het einddoel is de ontwikkeling van een of meerdere genetische testen die het mogelijk maken om de overerfbare aanleg voor heupdysplasie op een zeer betrouwbare manier te diagnosticeren. Een genetische test heeft meerdere voordelen:

  • Zeer betrouwbaar
  • Verdoving niet nodig
  • Snelle uitslag
  • Kan reeds op zeer jonge leeftijd gebeuren

Deze genetische test heeft meerdere toepassingsmogelijkheden:

  • Fokkers: een correcte inschatting maken van wat de hond werkelijk genetisch met zich meedraagt en dus ook kan overdragen aan de nakomelingen. Dragers van bepaalde “slechte” allelen (een allel is een variant van één gen) worden hierbij niet per definitie uitgesloten van de fok. Het verstandig combineren van fokdieren kan aangeraden worden op basis van de genetische test (“de beste match”).
  • Eigenaars: honden die een hoog risico lopen voor de ontwikkeling van heupdysplasie, kunnen reeds op jonge leeftijd geïdentificeerd worden. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdige behandeling op te starten en tevens ook de hond zo goed mogelijk te beschermen door een optimalisatie van milieufactoren zoals gewicht en beweging. Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met uw dierenarts.
  • Assistentiehonden: het risico inschatten dat de hond op latere leeftijd heupdysplasie ontwikkelt. De opleiding tot assistentiehond kost veel geld aangezien deze honden speciaal getraind worden en levenslang worden opgevolgd. Heel wat honden beginnen op dit moment aan hun opleiding en dienen reeds op jonge leeftijd te stoppen omwille van gewrichtsproblemen. Het verlies van deze honden voor de opleiding betekent dus ook het verlies van heel wat geld. De ontwikkeling van een genetische test kan dit probleem voorkomen en ervoor zorgen dat de beperkte fondsen zo efficiënt mogelijk besteed worden. Hierdoor kan ook de kostprijs per assistentiehond verminderd worden en kunnen dus meer mensen met een beperking geholpen worden met eenzelfde budget.

Dit onderzoek zal in een aantal opeenvolgende stappen de genen (en genetische variatie in deze genen) trachten te identificeren die een rol spelen in het veroorzaken van heupdysplasie. Aan de hand van deze variatie worden in het daaropvolgende stadium de genetische testen ontwikkeld.

.